Som ett led i min rehabilitering är jag på retreat i Assisi i Italien mellan den 12-21 september, mail och meddelanden besvaras efter hemkomst.