Introduktionskurs i Rosenmetoden 2-3 mars 2013 i Östersund

Kursen anordnas i samarbete med Axelsons Gymnastiska Institut.

Rosenmetoden är utvecklad av den legendariska sjukgymnasten Marion Rosen. Hon arbetade fortfarande vid 97 års ålder men fick en stroke i december 2011 och avled i januari 2012.

Rosenmetoden är en kroppsterapi som hjälper till att lösa upp kroppens låsta känslominnen och öka medvetenheten och flödet i kroppen.
För att komma i kontakt med den person man i grund och botten är, bakom den självcensur och anpassning som tydligt speglas i muskelspänningar och kroppshållning, är metoden ofta mycket verksam. Det kan ge en helt ny känsla av självacceptans och frihet till både kropp och själ.

Man kan gå introduktionskursen av nyfikenhet på Rosenmetoden. Kanske har du gått på behandlingar själv, kanske arbetar du med människor via samtal eller med kroppsterapi. En kurs kan ge mycket på det personliga planet likaväl som för att få nya infallsvinklar i sitt arbete. Det kan också vara det första steget till att bli certifierad Rosenterapeut, en cirka fyra år lång process.

Karolinska Institutets forskningsresultat om Rosenmetoden visar att den hjälp personerna som deltog fått kan delas in i fem kategorier

• Förbättrad psykisk/psykologisk hälsa
• Förbättrad fysisk hälsa
• Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp och själ
• Stöd i personligt växande
• Utökad kraft att genomföra livsförändringar

Studien är genomförd av Karolinska Institutet och publicerad i The Journal
of Alternative and Complimentary Medicine, http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0489

Lärare: Eva Samuelsson, cert. Rosenterapeut och introduktionskurslärare i Rosenmetoden.

Kursavgift: 2.000:- + moms 500:-, totalt 2.500:- varav 1.000:- i anmälningsavgift.

10% rabatt vid anmälan och betalning före 28/12 2012

Tid: Lördag/söndag 2-3/3 2013 Lör 10.00–17.00, sön 9.00 –16.00.

Lokal: Meddelas efter anmälan.

Anmälan och frågor till Eva Samuelsson,
tel. 063-124 240, mobil 070-666 55 80, e-mail: eva@prismapraktiken.se