Introduktionskurs Rosenmetoden 1-2 september 2012 i Östersund

Lärare: Introduktionskurslärare Eva Samuelsson

Anmälan till Eva via mejl eva@prismapraktiken.se, telefon 063-12 42 40, mobil 070-666 55 80.

Plats: Östersund

Kursavgift: 2.500:-, faktureras efter anmälan

Tider: lördag 10-17, söndag 9-16


läs mer i bifogad fil (samma som bilden ovan)!

Kursen
anordnas i samarbete med Axelsons Gymnastiska Institut och är ett
grundkrav för att söka vidare till Intensivkurser i Rosenmetoden vid
Axelsons i Sverige eller Norge eller kurser internationellt vid andra
skolor.

Man kan gå också för att få en inblick i vad Rosenmetoden är eller för sin personliga utvecklings skull.

Inga förkunskaper krävs, men ett Hälsoformulär är obligatoriskt att fylla i efter anmälan, bifogat i Word-fil.