Introduktionskurs i Rosenmetoden 17–18 september i Östersund

Kursen anordnas i samarbete med Axelsons Gymnastiska Institut.

Rosenmetoden är en kroppsterapi för att lösa spänningar kopplade till blockerade känslor, utvecklad av den legendariska sjukgymnasten Marion Rosen. Hon arbetar fort-farande och blev 97 år den 24 juni!
Karolinska Institutets forsknings-resultat om Rosenmetoden sammanfattas i texten nedan.

Rosenmetoden är den legendariska sjukgymnasten Marion Rosens mjuka metod för att lösa upp kroppens låsta känslominnen och öka medvetenheten och flödet i kroppen.
För att komma i kontakt med den person man i grund och botten är, bakom den självcensur och anpassning som tydligt speglas i muskelspänningar och kroppshållning, är metoden ofta mycket verksam. Det kan ge en helt ny känsla av självacceptans och frihet till både kropp och själ.

Man kan gå introduktionskursen av nyfikenhet på Rosenmetoden. Kanske har du gått på behandlingar själv, kanske arbetar du med människor via samtal eller med kroppsterapi. En kurs kan ge mycket på det personliga planet likaväl som för att få nya infallsvinklar i sitt arbete. Det kan också vara det första steget till att bli certifierad

Rosenterapeut, en cirka fyra år lång process.
Läraren Marianne Svedjemyr är bosatt i Stockholm men undervisar både i Sverige, Storbritannien och i andra länder, nu senast i Paris.

Eva Samuelsson, som arbetar som handledare för praktikårselever i Rosenmetoden, kommer att assistera. Båda har arbetat som cert. Rosenterapeuter i ca 20 år.
Forskning om metoden visar att den hjälp personerna i studien fått kunde delas in i fem kategorier:
• Förbättrad psykisk/psykologisk hälsa
• Förbättrad fysisk hälsa
• Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp och själ
• Stöd i personligt växande
• Utökad kraft att genomföra livsförändringar

Studien är genomförd av Karolinska Institutet och publicerad i The Journal
of Alternative and Complimentary Medicine, http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0489

Lärare: Marianne Svedjemyr, senior teacher i Rosenmetoden.
Kursavgift: 2.000:- + moms 500:-, totalt 2.500:- . Betalas in till PlusGiro 469 74 53-1. Mottagare Eva Samuelsson. Ange Rosenkurs + namn och telefonnummer. Kursavgiften kan också betalas kontant.

Tid: Lördag/söndag 17–18 sep. Lör 10.00–17.00, sön 9.00 –16.00.
Lokal: Meddelas efter anmälan.

Anmälan och frågor till cert. Rosenterapeut Eva Samuelsson,
tel. 063-124 240, mobil 070-666 55 80, e-mail: eva@prismapraktiken.se
www.axelsons.se
08-54 54 59 00
www.prismapraktiken.se.
063-124 240