Introduktionskurs Rosenmetoden lördag-söndag 17-18 september, 12 timmar, i Östersund

Kostnad: 2.000:- + moms = 2.500:

Betalas in till Plusgiro 469 74 53-1. Mottagare Eva Samuelsson. Ange Rosenkurs + namn.

Bifogat hälsoformulär ska fyllas i och skickas till läraren Marianne Svedjemyr.

Hälsoformulär