Introduktionskurs Rosenmetoden 10 – 12 juni i Östersund. Obs datum ändrat till 17-18 september!!!

Det finns lediga platser kvar till den första kurs som ska gå av stapeln i Östersund.
Man kan gå av nyfikenhet på Rosenmetoden, kanske har du gått på
behandlingar själv eller varit sugen på att prova, kanske arbetar du med
människor via samtal eller kroppen. En kurs kan ge mycket på det
personliga planet likaväl som för att få nya infallsvinklar i sitt
arbete. Det kan också vara det första steget till att bli certifierad
Rosenterapeut, en cirka fyra år lång process.

Lärare är Marianne Svedjemyr, senior teacher i Rosenmetoden. Marianne är
bosatt i Stockholm men arbetar med kurser både i Sverige,
Storbritannien och i andra länder. Senast var hon i Paris.

Jag kommer att assistera. Vi har båda arbetat ca 20 år som
färdigutbildade, dvs. som certifierade Rosenterapeuter. Vi var båda
handledare för praktikårselever under många år. Marianne fortsatte sen
till lärare. Jag avbröt mitt handledarskap bl.a. av familjeskäl, men har
behållit mitt intresse för att arbeta med utbildning. Nu är det rätt
tid att ta upp det igen!


Kursinformation